11 anledningar till att meditera

0

Meditation är ”less is more”, man kan sammanfatta det med att ju mindre fysisk ansträngning, ju större utdelning.

Just nu befinner vi oss i en ny spännande tid där även forskarna understryker meditationens positiva inverkan och healande på oss människor. Buddisterna har mediterat i ca 2600år och sett resultaten länge men vi i västvärlden behöver ju alltid kunna räkna ut allt i plus och minus för att förstå hur vi mår och känner.

Det pågår mycket forskning som även självaste Dalai Lama är engagerad i för att mata meditationens påverkan på hjärnan. Det har gjorts en studie där man mätt hjärnaktiviteten på munkar som mediterat mer än 10000 timmar. Det man då ser är att ju mer man mediterar ju aktivare blir den vänstra fronloben.

Främre delen av pannloben Prefrontalcortex. Här sitter vår förmåga att:

– Tänka medvetet.
– Förstå andra.
– Planera.
– Avbryta bra och dåliga vanor.
– Finna lösningar på våra problem
– Lägga upp strategier.
– Arbetsminne
– Växla från något över till något annat.
– Dela uppmärksamheten mellan flera olika focus.
– Bromsa impulser och vanemässig respons.

Vår högra frontlob
Här upplever vi våra negativa känslor som ilska, irritation. Rädsla, flyktbeteende och ledsamhet.
När aktiviteten är hög i den högra frontloben så är det sannolikheten stor för:
 Ångest, depression, negativ upplevelse vid överraskningsreflex och motaggression.

Vår vänstra frontlob
Här upplever vi våra positiva känslor som entusiasm, intresse, glädje. Lycka och nyfikenhet.
När aktiviteten är hög här så är sannolikheten stor för:
Medkännande, bättre sömn, att man känner igen mikroemotioner, lugn vid påfrestningar, kärleksfullhet, låg intensitet vid överraskningsreflexer och man svarar inte lika lätt på motaggression.

11 anledningar till varför det skulle vara bra för dig att meditera:

1. Du upplever ett större välmående och får mer harmoni, lycka, balans och glädje i sitt liv.
2. Du minskar sannolikheten för att ”gå in i väggen”. Om du redan är ” i väggen” så hjälper meditationen dig att läkas.
3. Din närvaro i nuet ökar.
4. Du får större fokus på rätt saker vilket hjälper dig att manifestera i ditt liv.
5. Du upplever mindre stress.
6. Ditt minne förbättras.
7. Din sömn blir bättre.
8. Din förmåga att planera, finna strategier och lösningar förbättras.
9. Du kommer att förstå bättre och fatta mer genomtänkta beslut som inte har sin grund i stress, rädsla eller negativa känslor.
10. Du får bättre en bättre kontakt med din fysiska kropps signalsystem. 
När vi uppfattar något symtom så är det en signal för att vi ska vara uppmärksamma och
göra en förändring inom något.
11. Du lär dig att lyssna inåt och komma i kontakt med dig själv. Det när vi stannar upp i tystnaden och pausar det dagliga bruset och kraven ute ifrån som vi lätt förväxlar med våra egna tankar och önskningar som vi har möjligheten att höra oss själva. Vi behöver pausa det dagliga bruset som hindrar oss från att uppleva här och nu, och vi behöver få en chans att sortera de yttre kraven och komma i kontakt med vilka som är våra egna tankar, känslor och mål. Med meditationens är det möjligt att finna nya vägar, lösningar, sanningar, drömmar och mål.

av Lyxweekend redaktionen den 1 juli, 2015

Om skribenten

Vivi Linde är Mindfulnessinstruktör och ett känt medium som var med i tv-serien ”Livet på andra sidan” 2012. Hon bloggar och skriver artiklar om andlighet och om meditationen som ligger henne mycket varmt om hjärtat. Att lyssna inåt på sin kropp och själ har blivit mer och mer populärt, samtidigt som fler och fler misslyckas med att höra och tolka sina kroppsliga budskap och själsliga signaler. Läs mer på Vivis blogg här

Comments are closed.