Därför är vi otrogna

0

Att råka ut för otrohet i sitt förhållande vänder ut och in på känslolivet. Självkänslan såväl som självförtroendet kan få sig en törn och frågor som ”varför?” och ”hur kunde han/hon?” dyker upp hos den bedragne – som om svaren skulle kunna ställa allting till rätta. Men det finns faktiskt några anledningar till varför vi är otrogna som förekommer oftare än andra.

Vid avslöjad otrohet där paret ändå väljer att fortsätta sitt liv tillsammans är det viktigt att tänka på att ansvaret ligger hos den som varit otrogen. Man måste visa att man har tålamod med den andres misstro, att man satsar helhjärtat på förhållandet och framförallt inte bortförklara sina handlingar eller negligera den andres upplevelser och känslor inför det skedda. Personen som har blivit bedragen får aldrig känna dåligt samvete för att man ”borde ha” kommit över det nu. Det tar tid att låta förtroendet växa sig starkt igen och man bör låta det göra det. Den som har varit otrogen behöver vända sig inåt, rannsaka sig själv och sina värderingar.

Ingen otrohetshistoria är den andre lik och det finns en lång rad av faktorer som kan trigga en otrohet. Om vi är otrogna, tillfälligt eller frekvent, så är det viktigt att försöka hitta orsakerna till våra handlingar. Både för vår egen skull och för att inte riskera att orsaka en eventuell partners lidande. Det handlar inte om att ursäkta beteendet, utan om att förklara det och se till att det inte händer igen.

Otroheten som symptom

Otrohet kan vara ett symptom på brister i förhållandet, som inte nödvändigtvis har med sexet att göra. Det kan vara att man Därför är vi otrogna - Symptomkänner att man inte blir sedd, upplever orättvisor i förhållandet och så vidare.

Av tristess eller på grund av att förhållandet hamnat i slentrian kan man triggas att söka spänningen utanför sin egen relation.

Rädsla för att binda sig

En person kan av olika anledningar vara rädd för att binda sig och därför söka sig till andra för att ha ”nödutgångar” tillgängliga. Grundorsakerna kan exempelvis vara låg självkänsla, dåliga tidigare erfarenheter, rädsla för att bli sårad, önskan om frihet och så vidare.

Avsaknad av sex

Ett förhållande där den ena partnern vill ha mer sex än den andra kan lätt komma i obalans och i förlängningen leda till otrohet. Men det förutsätter givetvis att den som är otrogen har värderingar som speglar handlingen.

Önskan om uppbrott

En partner som egentligen vill separera men som av någon orsak inte klarar av att ta initiativet kan ta snabbfilen via en annan säng. Det kan vara medvetet eller till viss del omedvetet och ibland med en förhoppning om att bli avslöjad.

Därför är vi otrogna - Förälskelse Förälskelse

Om man blir förälskad i någon annan så kan känslorna för den befintliga partnern komma i skymundan och man tror att gräset är grönare på andra sidan. Om detta händer mer än en gång kan det dock bilda ett negativt mönster hos en person där denne aldrig riktigt finner sig tillrätta eller kan ”nöja sig” i en fast relation.

Tillfälliga svackor eller missnöje

Tillfälliga svackor i förhållandet och känslor av missnöjdhet kan leda till att man glömmer bort de värderingar man egentligen har, eller som man från början hade i förhållandet. Bråk inom relationen, depression hos den ena partnern eller stress i vardagen kan vara faktorer som gör att två individer tillfälligt eller permanent växer ifrån varandra och ibland leder det till att en eller båda parter väljer att ha en affär vid sidan av.

av Lyxweekend redaktionen den 28 april, 2015

Om skribenten

Vi är redaktionen på Lyxweekend, ett glatt gäng som sprudlar för allt inom mode, resor, livsnjutning som hälsa och träning. Vi välkomnar dig med öppna armar till vår community och hoppas våra artiklar gör din weekend och vardag en aning mer.. lyxig.

Comments are closed.